Bài phát biểu tuyệt vời của Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg - Mục đích của bạn là gì 25:59 hd

Bài phát biểu tuyệt vời của Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg - Mục đích của bạn là gì

Zuckerberg được biết đến là những tỷ phú trẻ sáng lập ra mạng xã hội Facebook giúp chúng ta kết nối với nhau.
Bài phát biểu tuyệt vời của Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg - Mục đích của bạn là gì 25:59

Bài phát biểu tuyệt vời của Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg - Mục đích của bạn là gì

Zuckerberg được biết đến là những tỷ phú trẻ sáng lập ra mạng xã hội Facebook giúp chúng ta kết nối với nhau.
Страница 1 из 1 1
build point bp